Kontaktperson

Sekreterare Kjerstin Augustsson Ödman
Medicinska fakultetens kansli
581 83  Linköping
Telefon: 013 – 28 11 74
E-postadress: kjerstin.augustsson.odman@liu.se