Anslagsmottagare 2011

Judit Svensson, MSc, PhD Student, Unit for Autoimmunity and Immune Regulation (AIR), Division of Clinical Immunology
Department of Clinical and Experimental Medicine (IKE)

Projekt: Makrofagers roll vid immunreglering under normal graviditet och vid graviditetskomplikationer

Graviditet är en utmanande situation för mammans immunförsvar. Eftersom fostret till hälften utvecklas av gener från pappan, är det delvis främmande för mammans immunförsvar och kan liknas vid ett transplantat som riskerar att stötas bort. Mammans immunförsvar måste därför anpassas för en lyckad graviditet. Vi är särskilt intresserade av en speciell typ av immunceller, makrofager, och deras förmåga att hämma immunförsvaret i livmodern så att en överdriven inflammation som kan skada fostret förhindras. Projektet har betydelse för att förstå hur immunförsvaret fungerar i en normal graviditet, vilket är en förutsättning för att förstå vad som går fel vid olika komplikationer. På sikt kan resultaten ge bättre möjlighet att förutsäga och behandla komplikationer.

Thomas Skog, MD, professor,  Inst för Klinisk och Experimentell medicin (IKE), AIR/enheten för reumatologi

Projekt: Betydelse av antikroppar vid ledgångsreumatism:
sjukdomsuppkomst, förlopp, konsekvenser, diagnostik och progos

Ledgångsreumatism (reumatoid artrit = RA) är en sjukdom där immunsystemet felaktigt går till angrepp mot kroppsegen vävnad, t.ex. genom produktion av auto-antikroppar. En grupp auto-antikroppar som kallas ACPA (antikroppar mot citrullinerade proteiner) tilldrar sig stort intresse både som sjukdomsalstrande faktor och som diagnostisk markör vid RA. ACPA kan uppträda i blodet många år innan RA-diagnos ställs och ses fr.a. hos rökande personer med typiska arvsanlag. RA-patienter som har ACPA i blodet har ofta svårare förlöpande sjukdom än de som saknar ACPA. Hittills har man framförallt intresserat sig för sk IgG-ACPA. Forskargruppen studerar även IgA-ACPA i blod och har nyligen beskrivit att IgA-ACPA också kan förekomma i saliv, men då hos RA-patienter med mildare sjukdom. Vi misstänker därför att IgA-ACPA som produceras vid slemhinnor kan hämma reumatisk inflammtion. Vår forskning koncentreras nu på studier för att klarlägga om ACPA av IgG- och IgA-klass kan påverka aktivering av vita blodkroppar utifrån hypoteserna att:

Cirkulerande IgA-ACPA motverkar inflammation som drivs av IgG-ACPA i blod och inre vävnader. Uppkomst av IgA-ACPA vid slemhinnor kan motverka uppkomst av RA och/eller mildra aktiv ledgångsreumatism.
Forskargruppen undersöker också om och i vilken grad förekomst av IgA-ACPA i blod resp. saliv är kopplad till arv, miljö och livsstil.