Anslagsmottagare 2021

Alzheimer och övrig medicinsk och vårdvetenskaplig forskning

Florianna Tsolaki Th1 och Th2 chemokiner, vaccin inducerad immunitet och kosttillskott med ω-3 fettsyror till barn med atopisk sjukdom

Lovisa Johansson – Involvement of Exosomes and Prion protein in the Propagation of Amyloid β

Mats WestasLångtidsuppföljning och faktorer som kan påverkar effekt av Internetbaserad kognitiv beteendeterapi på patienter med hjärtsjukdom och depression – En randomiserad kontrollerad studie 6- och 12-månader efter behandlingen


Jan Neelissen – Karotenoider och subklinisk koronarsjukdom