Anslagsmottagare 2010

Jonas Ungerbäck, civilingenjör, doktorand vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, avdelningen för cellbiologi

Projekt: Betydelsen av Notshsignalering för utveckling och behandling av glioblastom

Notchsignalering är viktig för cellers specificering och differentiering i många olika vävnader och arter. Den planerade studien avser att ge en bättre förståelse för den roll som Notchsignalvägen, inklusive samverkande signalsystem, har för glioblastom (hjärntumör) hos människa. Denna förståelse kommer att vara viktig för förbättrade behandlingsmöjligheter.
Lena Nilsson, överläkare, Anestesi- och operationskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Projekt: Målstyrd vätsketerapi under operation för matstrupscancer för att reducera komplikationsfrekvens och vårdtid

Syftet med studien är att faställa om ”pulse contour analys” (ananlys av pulsens tryckkurva) för optimering av patientens slagvolym under operation kan minska komplikationsfrekvensen efter esofagusresektion (borttagande av en del av matstrupen) .
Karin Björnström Karlsson, specialistläkare, Anestesi- och operationskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Projekt: Orexin A – en möjlig antidot till narkosmedel och vid Alzheimers sjukdom?

Narkosmedel t ex propofol har en förkortande effekt på hjärnans nervers utskott vilket försämrar signalöverföringen. Vid Alzheimersdemens ses också en förkortning av nervcellsutskotten, och cellkontakten försämras. Vakenhetshormonet, orexin A (OA),  motverkar propofols förkortande effekt på nervutskotten. Karin Björnström Karlsson avser nu att studera om OA kan förlänga/”reparera” celler med Alzheimersutseende, om OA även normaliserar Alzheimers-celler kan sannolikt demensen lindras.