Anslagsmottagare 2015

Alzheimerforskning

Martin Hallbeck
Projekt: Hur samverkar spridning av neurodegenerativa proteiner med cellulära mekanismer för att orsaka skador på nervcellen

Katarina Kågedal
Projekt: Behandling av Alzheimers sjukdom via lysozym

Camilla Nilsberth
Projekt: Neuroinflammation vid Alzheimers sjukdom – en del i framtida behandlingsprinciper mot Alzheimers sjukdom?

Allmän forskning och forskning inom området Blodsjukdomar

Ulla Walfridsson
Projekt: ASK FOR IT – ett sjukdomsspecifikt utbildningsprogram inkluderande kognitiv beteendeterapi (KBT), ”acceptance and comittment therapy” (ACT) ett förhållningssätt till tankar och känslor och medveten närvaro

Sara Bergstrand
Project: Microcirculatory dysfunction as a predictor for cardiovascular diseases

Området Neurologi/smärta/anestesi

Karin Björnström Karlsson
Projekt: Narkosmedels och vakenhetshormonet Orexin A’s påverkan på cellskelettet i nervceller och SH-SYSY celler

Området Hjärta/kärl

Helen Zachrisson
Bildframställning av oxidativ stress i åderförkalkningsplack

Fredgas forskningsstiftelse

Jessica Frisk
Obesitaskirurgi hos ungdomar, effekt på viktnedgång och livskvalitet och hälsa

Petter Järemo
Inflammation och trombocyter vid bipolär sjukdom