Du som vill lämna en gåva

Hälsofonden får medel på flera sätt. Vi får medel från enskilda bidragsgivare (ofta förmedlade via begravningsbyråer), företag, syföreningar, i samband med högtidsdagar eller i testamenten. Vi får också bidrag genom insamlingar vid olika egna arrangemang som till exempel föreläsningar.

Du kan lämna bidrag på Hälsofondens bankgiro 518-7539
Swish: 123 447 69 17

  • I samband med begravning bör du skriva till vems minne gåvan lämnas och vad det ska stå på minnesadressen. Namn och adress på närmast anhörig ska också framgå samt var och när begravningen äger rum. En minnesadress med hälsningarna och avsändare sammanställs och skickas till närmast anhörig.
  • I samband med högtidsdag anger du vem du vill hylla, namn och adress. En hälsning skickas till jubilaren.