Anslagsmottagare 2020

Medicin och vårdvetenskaplig forskning

Magnus Ziegler
Cases vs controls for SCAPIS Carotid MR (CACAO) -II – 2020

Katarina Pihl-Lesnovska
Nutrition och hälsa vid inflammatorisk tarmsjukdom

Ingela Thylén
Pre-hospitalt agerande och fördröjning vid akut hjärtinfarkt

Alzheimerforskning

Martin Hallbeck
Att utveckla nya diagnostiska verktyg för Alzheimers och Parkinsons sjukdomar

Juan Reyes
Validation of Cx32 as a novel therapeutic target and assessment of its therapeutic efficacy at impending α-syn transmission in Parkinson´s disease and related neurodegenerative disorders

Yumin Link
Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa metoder för att mäta ögonbotten vid neurologiska sjukdomar