Att söka forskningsanslag

Sista dag för ansökan 1 oktober årligen

Hälsofonden anslår medel till medicinsk och vårdvetenskaplig forskning samt Alzheimerforskning. Det senare har möjliggjorts genom en testamentarisk gåva av makarna Inga-Lisa och Eskil Jonsson.

För Hälsofonden och Region Östergötlands forsknings- och stipendiestiftelser finns gemensamma elektroniska ansökningshandlingar, se nedan.

Ansökningsformulär