Anslagsmottagare 2016

Martin Hallbeck
Projekt: Att utveckla nya diagnostiska verktyg för neurodegenerativa sjukdomar

Ghassan Mourad
Internetbaserad kognitiv beteendeterapi för patienter med icke-kardiell bröstsmärta, en randomiserad kontrollerad studie

Juan Reyes
Neuroal gap junction channel as a novel transmission pathways for the spreading pathology of Parkinson’s and Alzheimer’s disease

Mattias Alenius
Hedgehog inducerad LTD, en mekanism till neurodegenerering vid Alzheimers sjukdom

Emelie Severinsson
A new method to screen for inhibitors of cell-to-cell transfer of oligomeric amyloid beta

Elisabet Åvall Lundqvist
Kognitiv hälsa och välmående bland unga kvinnor som har avlägsnat äggstockarna för att förebygga cancer