För företag och organisationer

Ge ett bidrag till framtidens medicin, vård och hälsa!

Med ekonomiska bidrag stöttar Hälsofonden medicinsk forskning inom Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och inom hälso- och sjukvården i Region Östergötland. Våra lokala forskare i Östergötland får medel till sina projekt för att en modern vetenskapligt baserad sjukvård ska kunna utvecklas ytterligare. Med stöd från Hälsofonden blir det möjligt för forskarna att fortsätta sitt viktiga arbete till nytta för oss alla.

Din gåva blir ett välkommet bidrag till våra forskare och ett uppskattat stöd till forskningen vid Medicinska fakulteten och Region Östergötland!

Bidraget kan riktas mot  medicinsk forskning i allmänhet eller mot särskilda sjukdomsgrupper.

Stötta livsavgörande forskning i Östergötland och vår region

Hälsofonden har funnits i drygt 20 år. I dag förfogar fonden över cirka åtta miljoner kronor, som har testamenterats eller skänkts som gåvor. Varje år delas avkastningen ut till medicinska forskningsprojekt inom vår sjukvårdsregion.

Varje gåva är betydelsefull

Ett bidrag till Hälsofonden kan dessutom lämnas som ett symboliskt tack för någons engagemang som föreläsare eller medverkan vid en konferens eller istället för julklapp. Som företag/organisation erhåller du ett ”diplom” när gåvan tagits emot. Vi bistår gärna med Hälsofondens logotype eller förslag på annons om ni vill annonsera eller på annat sätt visa att ni skänkt medel till medicinsk forskning i Östergötland.

Ett bidrag ger stöd för en fortsatt hög vetenskaplig aktivitet och därmed en modern framtida sjukvård i vår del av landet!

Läs mer om Hälsofonden på www.halsofonden.se.

Om du vill veta mer och önskar bidra till Hälsofonden, är du välkommen att kontakta fondens ordförande Johan Dabrosin Söderholm johan.d.soderholm@liu.se