Anslagsmottagare 2017

Allmän forskning

Sammy Zwackman
Akut omhändertagande, rehabilitering och prognos efter en hjärtinfarkt -Patienter födda utanför Sverige jämfört med Svenskfödda.

Cancer

Anna Zimdahl Kahlin
Samband mellan genetisk variation och neutropen feber vid behandling av akut lymfoblastisk leukemi hos barn

Xiao-Feng Sun
Identifiering av biomarkörer viktiga för svaret på behandling av kolorektalcancerpatienter: en studie från klinik till labbänk och tillbaka

Barncancer

Anna Zimdahl Kahlin
Samband mellan genetisk variation och neutropen feber vid behandling av akut lymfoblastisk leukemi hos barn

Hjärt-kärlsjukdomar

Sammy Zwackman
Akut omhändertagande, rehabilitering och prognos och efter en hjärtinfarkt -Patienter födda utanför Sverige jämfört med Svenskfödda.

Reumatologi

Bijar Ghafouri
Analys av biologiska markörer och smärtkaraktäristiska parametrar för att studera smärtmekanismer hos personer med långvarig muskelsmärta

Alzheimerforskning

Petra Pohl
Utvärdering av den svenska rytm- och musikbaserade rehabiliteringsmetoden Ronnie Gardiner Method på patienter med Parkinsons sjukdom med avseende på simultankapacitet

Martin Hallbeck
Att utveckla nya diagnostiska verktyg för neurodegenerativa sjukdomar

Wei Li
Apoptosis, inflammation, and atherothrombosis – do they interactively contribute to atherosclerosis

Anna Ansell-Schultz
Does impaired retromer function lead to decreased clearance of intracellular amyloid beta oligomers in neuronal cells?

Elisabet Classon
Svensk åldersnormering av fyra kliniskt brett använda kognitiva screeningtester.

Maitrayee Sardar Sinha
Sphingomyelin pathway influencing α-synuclein aggregation and transfer: Implication in the pathogenesis of Parkinson’s disease

Barndiabetes

Rosanna Chung
Karotenoider och inflammation vid kranskärlssjukdomn (Lutein Protection Study)

Neurologi, smärta och anestesi

Oskar Nelzén
Lower limb venous insufficiency and the effect of Radiofrequency treatment versus open surgery

Blodsjukdomar

Anna Zimdahl Kahlin
Samband mellan genetisk variation och neutropen feber vid behandling av akut lymfoblastisk leukemi hos barn

Mag- och tarmsjukdomar

Peter Lundberg
Organfunktion: Biomarkörer och medicinsk avbildningsteknik som speglar inflammation och degeneration av leverfunktion för utveckling av individualiserad behandling vid både tidig och diffus leversjukdom samt pre/post tumörkirurgi