Ekonomi

Utdelningsbara medel
Hälsofonden delar årligen ut 90% av förmögenhetens avkastning. Resterande 10% tillförs kapitalet.

Placeringspolicy: Hälsofonden följer etiska riktlinjer enligt Swedbanks fondförvaltning.

Årsredovisningar