Anslagsmottagare 2022

Ida Eriksson

Ida Eriksson – Betydelsen av lysosomens intracellulära position: kan man minska malignitet och öka behandlingskänslighet genom att flytta lysosomen?

Helena Gauffin porträtt

Helena Gauffin – Patientnära avancerad epilepsidiagnostik med hjälp av automatiserad artificiell intelligens.

Karin Staaf – Hur påverkas buttonhole-relaterade infektioner i AV-fistel av desinfektionsmedlen Klorhexidin 5 mg/ml och Etanol 70% – en randomiserad överkorsningsstudie.