Årsredovisning

Hälsofondens styrelse rapporterar sin verksamhet årligen i samband med årsmöte som normalt äger rum på våren före halvårsskiftet. Den ekonomiska förvaltningen granskas av en auktoriserad revisor som utses för en mandatperiod om fyra år.

Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015 
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013 
Årsredovisning 2012 och tillhörande revisionsberättelse
Årsredovisning 2011 och tillhörande revisionsberättelse
Årsredovisning 2010 och tillhörande revisionsberättelse
Årsredovisning 2009 och tillhörande revisionsberättelse
Årsredovisning 2008 med tillhörande revisionsberättelse
Årsredovisning 2007 med tillhörande revisionsberättelse
Årsredovisning 2006 och tillhörande revisionsberättelse
Årsredovisning 2005
Årsredovisning 2004
Årsredovisning 2003