Kontaktperson

Koordinator Anita Larsson
Medicinska fakultetens kansli
581 83  Linköping
Telefon: 013 – 28 22 15
E-postadress: anita.larsson@liu.se