Anslagsmottagare 2018

Nazira Albargothy, 46 631 kr för projektet ”What is the effect of retromer dysfunction on the accumulation, transfer and clearance of intra/extra-cellular amyloid-beta oligomers and alpha-synuclein in neuronal cells and how are other degradative systems like autophagy affected?

                      Anna Ansell-Schultz, 45 000 kr för projektet “CSF exosomes as a diagnostic tool in Alzheimer’s disease

                      Therése Klingstedt, 45 000 kr för projektet “Användning av fluorescenta ligander för att studera hur proteinaggregat uppstår i Alzheimers sjukdom och vilka egenskaper de har

                      Emelie Severinsson, 45 000 kr för projektet ”Developing a new method to enable screening for inhibitors of cell-to-cell transfer of oligomeric beta amyloid

                      Rosanna Chung, 35 000 kr för projektet “Karotenoider och inflammation vid kranskärlssjukdom (Lutein Protection Study)”

                      Ebba Kihlstedt Pasquier, 35 000 kr för projektet ”Effekt av lungrekrytering på postoperativ smärta och illamående efter laparaskopisk bukkirurgi”

                      Charlotte Angelhoff, 29 664 kr för projektet “Sömn, stress och livskvalitet hos förskolebarn med kariesrelaterad smärta”

                      Martin Hallbeck, 18 369 kr för projektet ”Hur sprids neurodegenerativa sjukdomar?”

                      Ida Eriksson, 15 000 kr för projektet ”Reglering och funktion av lysosomal membranstabilitet vid celldöd – alternativ metod för att döda cancerceller”

                      Charalampos Georgiopoulos, 14 714 kr för projektet ”Olfactory fMRI in Parkinson disease”

                      Colm Nestor, 10 800 kr för projektet ”The role of epigenetics in the pathogenesis and treatment of T-cell acute lymphoblastic leukaemia”

                      Oskar Nelzén, 5 000 kr för projektet ”Lower limb venous insufficiency and the effect of radiofrequency treatment versus open surgery”

                      Lena Jonasson, 2 968 kr för projektet ”Brist på regulatoriska T-celler vid aterosklerotisk sjukdom”

                      Rada Ellegård, 1 854 kr för projektet ”Funktionella studier av varianter kopplade till ärftlig hjärt- och kärlsjukdom med base editing i zebrafiskar”.