Anslagsmottagare 2016

Martin Hallbeck
Projekt: Att utveckla nya diagnostiska verktyg för neurodegenerativa sjukdomar
100 000 kr

Ghassan Mourad
Internetbaserad kognitiv beteendeterapi för patienter med icke-kardiell bröstsmärta, en randomiserad kontrollerad studie
63 000 kr

Juan Reyes
Neuroal gap junction channel as a novel transmission pathways for the spreading pathology of Parkinson’s and Alzheimer’s disease
35 000 kr

Mattias Alenius
Hedgehog inducerad LTD, en mekanism till neurodegenerering vid Alzheimers sjukdom
35 000 kr

Emelie Severinsson
A new method to screen for inhibitors of cell-to-cell transfer of oligomeric amyloid beta
27 000 kr

Elisabet Åvall Lundqvist
Kognitiv hälsa och välmående bland unga kvinnor som har avlägsnat äggstockarna för att förebygga cancer
25 000 kr