Anslagsmottagare 2015

Alzheimerforskning

Martin Hallbeck
Projekt: Hur samverkar spridning av neurodegenerativa proteiner med cellulära mekanismer för att orsaka skador på nervcellen
101 000 kr

Katarina Kågedal
Projekt: Behandling av Alzheimers sjukdom via lysozym
69 000 kr

Camilla Nilsberth
Projekt: Neuroinflammation vid Alzheimers sjukdom – en del i framtida behandlingsprinciper mot Alzheimers sjukdom?
30 000 kr

Allmän forskning och forskning inom området Blodsjukdomar

Ulla Walfridsson
Projekt: ASK FOR IT – ett sjukdomsspecifikt utbildningsprogram inkluderande kognitiv beteendeterapi (KBT), ”acceptance and comittment therapy” (ACT) ett förhållningssätt till tankar och känslor och medveten närvaro
27 500 kr inom allmän forskning
och 15 000 kr inom området Blodsjukdomar

Sara Bergstrand
Project: Microcirculatory dysfunction as a predictor for cardiovascular diseases
42 500 kr

Området Neurologi/smärta/anestesi

Karin Björnström Karlsson
Projekt: Narkosmedels och vakenhetshormonet Orexin A’s påverkan på cellskelettet i nervceller och SH-SYSY celler
50 000 kr

Området Hjärta/kärl

Helen Zachrisson
Bildframställning av oxidativ stress i åderförkalkningsplack
15 000 kr

Fredgas forskningsstiftelse

Jessica Frisk
Obesitaskirurgi hos ungdomar, effekt på viktnedgång och livskvalitet och hälsa
54 200 kr

Petter Järemo
Inflammation och trombocyter vid bipolär sjukdom
46 808,50 kr