Anslagsmottagare 2014

Mattias Alenius
Projekt: Modulering av Hedgehog signalering,en möjlig behandlingsform för Alzheimer
200 000 kr

Christina Eintrei
Projekt: Anestesimedels roll vid demensutveckling (Alzheimers sjukdom)
40 000 kr

Henrik Andersson
Projekt: Samspelet mellan GABAA och Orexin 1/2 signaleringen och dess roll vid anestesi samt narkolepsi
30 000 kr 

Åsa Keita
Projekt: The influence of vasoactive intestinal polypeptide, mast cells and goblet cells in the regulation of intestinal barrier function in patients with irritable bowel syndrome.
30 000 kr