Hälsofondens föreläsningsserie

Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, Region Östergötland, Hälsofonden och Föreningen Seniorerna inbjuder till offentliga föreläsningar under 2016.

Föreläsningarna beräknas pågå i 45 minuter. Därefter ges tid för diskussion. Syftet med föreläsningarna är att öka allmänhetens kunnande i viktiga folkhälsofrågor och därmed förbättra möjligheterna till egenvård. Vi vill också lyfta fram Stiftelsen Hälsofonden och informera om dess viktiga arbete.

Lokal: Berzeliussalen, ingång 64, Campus US/Universitetssjukhuset,  se karta

Avgift och bidrag: 50 kronor, erläggs vid entrén. Pengarna går oavkortat till Stiftelsen Hälsofonden.

9 februari 2016

Titel: Att arbeta som volontär i U-land – en läkares erfarenheter från Nepal
Föreläsare: Akutläkare Malin Emgård
Datum:  9 februari 2016
Tid: 18.00-19.30

1 mars 2016

Titel: Frivilligt arbete – medmänskighet eller egoism?
Föreläsare: F d riksdagsledamot Linnéa Darell och F d ordförande i Föreningen Seniorerna Inga-Maja Rydholm
Datum:  1 mars 2016
Tid: 18.00-19.30

5 april 2016

Titel: Varför ska jag bry mig om någon annan? Om empati, moral och det goda livet
Föreläsare: Professor i praktisk filosofi Göran Collste
Datum:  5 april 2016
Tid: 18.00-19.30

Alla föreläsare och funktionärer ställer upp gratis och Medicinska fakulteten och Universitetssjukhuset står för lokalen. Inkomsterna går oavkortat till Stiftelsen Hälsofonden, vars ändamål är att stödja forskning inom hälso- och sjukvård.

Vill du ytterligare stödja forskningen kan frivilliga bidrag inbetalas till stiftelsens bankgiro 518-7539.

För ytterligare information kan du kontakta Föreningen Seniorerna på telefon 013-14 77 67